Масонські символи.

Масонство, як явище досить системне, має своє вчення, свої традиції, які заховані від поглядів шукачів системою символів та алегорій. Інструменти будівельників, які стають зручними помічниками Вільному Муляру у своїй роботі над грубим каменем, також несуть в собі певні символічне значення, і працюючи з ними, розмірковуючи над їх можливими інтерпретаціями, він поступово розкриває для себе тонкі грані матеріального та духовного світу. Вільне Мулярство передусім користується інструментами середньовічних оперативних каменярів через їх філософську та символічну інтерпретацію.

Знаки масонів, а якщо бути точнішим – символи, кожен охочий може зустріти в різних місцях, на різних будівлях та навіть банкнотах деяких країн, у тому числі, на українських 500 гривень, але підтвердити, чи заперечити вплив масонів на розміщення цих символів часто не має можливості. Справжні масонські символи знаходяться всередині храму і вже там, під час ритуальних праць, які змушують мільйони масонських сердець битися в одному ритмі, кожен масон зможе розтлумачити той чи інший символ і зрозуміти його езотеричне значення, яке, втім, не завжди корелюється із загальноприйнятим розумінням тих символів, навіть в контексті масонського вчення. Адже Масонство не є догматичним.

Альберт Пайк з приводу масонського символізму стверджував наступне:

«Символізм масонства – це душа масонства. Кожен символ в ложі – це наставник, німий учитель моралі і філософії. Саме в цих давніх символах і в розумінні їх істинних значень полягає височина масонства над усіма іншими орденами. З іншого боку, деякі з орденів можуть змагатися з ним, змагатися, можливо, навіть перевершувати його; однак, завдяки своїм символам, масонство буде поза конкуренцією, коли воно знову розкриє значення символів і те, що кожен з них служить одягом якоїсь великої, древньої, рідкісної істини».

Процесом вдосконалення масона є перехід до отесаного кубічного каменя. Але що це значить? Що людина має позбутися від власних набутих негативних якостей та тих, які нам дісталися генетично від наших батьків? Певно, що так. Додатково, ми пам’ятаємо про перворідний гріх — християнський термін, що визначає перший здійснений прабатьками Адамом і Євою  гріх, наслідки якого проявляються у всіх людях, що жили чи живуть на землі, в силу наслідування людської природи. Проте, процес очищення не може розвиватися відособлено від процесу пізнання – вдосконалюючи себе ми невід’ємно пізнаємо світ внутрішній і світ зовнішній. Гносеологія, трактує пізнання як процес активного творчого відтворення дійсності у свідомості людини в результаті її діяльного предметно-практичного відношення до світу. Цей процес у гносеології осмислюється через категорії «суб’єкт» та «об’єкт». Суб’єктом пізнання виступає людина, об’єкт – це те, на що спрямовується пізнавальна діяльність суб’єкта. Тобто, інструменти в масонстві – це універсальні форми, які відображають загальні властивості, відносини та закономірності духовних явищ та процесів. Це засоби пізнання, за допомогою яких не лише осягаються загальне та необхідне в об’єкті пізнання, а й здійснюється оформлення змісту пізнання в логічні форми умовиводів.

Отже, Вільний Муляр має віднайти свій особливий зміст в будівельних інструментах, осягнути його своїм розумом та використовувати у своїй важкій роботі.

 

Далі, ми наведемо невеликий перелік символів, які використовуються в наших працях та їх загальноприйняте тлумачення:

 

  • Кельма – знаряддя праці майстра масона. Символічно, призначена для поширення сполучного цементу братської любові;
  • Прямовис – досконала емблема непохитності і прямоти;
  • Різець – одне із знарядь праці майстра; символізує переваги освіти;
  • Важіль – інструмент, за допомогою якого каменярі піднімали важкі предмети, символ сили. Найчастіше служить назвою синам масонів, які ще не досягли повноліття і не можуть вступити в орден;
  • Досконалий камінь – кожен масон повинен удосконалювати, або «шліфувати» самого себе, зводячи будівлю свого характеру так, щоб стати гідним в очах Господа і мати право зайняти гідне місце в завершеною великої роботі масонства;
  • Циркуль – математичний інструмент для вимірювання і накреслення кіл, один з робочих інструментів масона;

 

З іншими символами, можна ознайомитись тут:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Словарь_масонских_терминов